Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Solidariteit voor het Gezin met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Solidariteit voor het Gezin stelt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven. Solidariteit voor het Gezin biedt de informatie aan zonder garantie of waarborg op correctheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Aan de gegevens vermeld op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de website verzendt.

Solidariteit voor het Gezin kan wijzigingen aanbrengen of de website zelfs volledig stopzetten zonder voorafgaande mededeling.

Solidariteit voor het Gezin is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of het niet goed functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Solidariteit voor het Gezin worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Solidariteit voor het Gezin uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De gebruiker die de op deze website aangeboden informatie raadpleegt, stemt ermee in alle risico’s verbonden aan het gebruik van het systeem op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een virus dat als gevolg van het raadplegen van het systeem zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.